Kontakt i impressum
Impressum:

Luxe.hr

Izdavač:
Aqua Navitas d.o.o.
Miroslava Krleže 28
HR-40000 Čakovec

OIB: 46209519847

www.luxe.hr
luxe@luxe.hr

 
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem 070099869
Poslovna banka: Privredna banka d.d. Zagreb, žiro račun HR3623400091116043363
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.
Direktori i članovi uprave su Davor Balaško, zastupa društvo pojedinačno i samostalno, i Petra Novosel Balaško, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.